OBDUCAT BEKRÄFTAR ATT KJELL NILSSON AVBÖJT OMVAL

Med anledning av dagens artikel i Dagens Industri bekräftar Obducat AB (publ) att varken Kjell Nilsson eller Sven Ek står till förfogande som styrelseledamöter för omval respektive nyval vid Obducats ordinarie bolagsstämma den 10 juni.

Ytterligare information:

Henri Bergstrand, styrelsens ordförande

tel 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

email: henri@inbox.se

Prenumerera

Dokument & länkar