OBDUCAT FÅR TVÅ NYA ORDER VÄRDA SAMMANLAGT 5 MSEK

Obducat AB – verksamt inom utveckling och produktion för mikro- och nanostrukturer – har fått två nya order till ett sammanlagt värde av drygt 5 MSEK.

Den ena ordern avser en beställning av en 4” NIL-maskin (Nanoimprintlitografi) från University of Michigan i USA. Ordervärdet beräknas till drygt 2,6 MSEK.

University of Michigan ska använda Obducats 4” NIL-maskin för forskning och utveckling inom nanofabrikationsteknologi och optoelektronik samt mikroelektromekaniska mikrosystem (MEMS).

Den andra ordern gäller ett SEM (Svepelektronmikroskop) som beställts av State General Laboratory på Cypern. Beräknat ordervärde 2,4 MSEK. Obducat CamScan, Obducats engelska dotterbolag, fick ordern från Cypern i stark konkurrens med andra SEM-leverantörer. Det cypriotiska laboratoriet kommer bl.a. att använda mikroskopet för analys av ammunition från handeldvapen. Ordern är ytterligare en bekräftelse på CamScans position som en av de ledande leverantörerna av kriminaltekniska analysinstrument.

Båda dessa order beräknas bli levererade under andra kvartalet.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar