OBDUCAT GÖR ENGÅNGSNEDSKRIVNING AV UTVECKLINGSKOSTNADER

Obducats styrelse har - med anledning av den fokusering av verksamheten som nu görs på nanoimprintlitografi (NIL) och elektronstråletekniken (EB) samt avvecklingen av elektronstrålelitografiprojektet EBL och dotterbolaget Obducat Xicon AB - beslutat göra en engångsnedskrivning av de balanserade utvecklingskostnaderna med 24,3 MSEK.

Det prognosticerade helårsresultatet blir därmed – 79,5 MSEK.

För ytterligare information, v g kontakta Thomas Pileby, VD, tel 040-36 21 00 eller info@obducat.com

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar