OBDUCAT HAR FÅTT ETT FÖRNYAT AVTAL OM LEVERANS AV BROMSSENSORER

På beställning av Haldex ska Obducat producera bromssensorer för slitagekontroll till lastbilsbromsar. Avtalet är i sin helhet värt ca sju miljoner kronor.

Ramavtalet har slutits mellan Haldex Brake Products AB och Obducat Xicon AB, som utgör affärsområdet för elektronikproduktionen inom Obducatkoncernen.

Haldex Brake Products AB ingår i Haldex koncernen som utvecklar och tillverkar komponenter och undersystem för motordrivna fordon av olika slag.

- Ramavtalet är mycket positivt för oss och vi är glada över att Haldex visar fortsatt förtroende för Obducat, kommenterar Peter Prelogg, ny VD för Obducat Xicon AB.

Peter kommer från bl a internationellt etablerade företag som Karlshamns AB, Kemira Oy och har dessutom verkat som VD för utvecklingsbolag under kommersialiseringsfas. Peter Prelogg har erfarenhet av internationell affärsutveckling av tekniska produkter för industriellt bruk.

- Min ambition är att vidareutveckla och bredda de delar av verksamheten med störst potential för att ytterligare få fart på försäljningen, säger Peter.

För ytterligare information, kontakta:

Annika Koponen, Communications Manager

Obducat AB

Tel 040-36 21 28 E-post: info@obducat.com

Peter Prelogg, VD Obducat Xicon AB

Tel 040-36 21 36

Obducat är en innovativ utvecklare och leverantör av teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer. Obducats MicroNano Process, MNP, är nyckelteknologier för IT-samhällets ständiga krav på ytterligare kapacitet på allt mindre yta. MNP riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats MNP-teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige, Storbritannien och USA och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på SBI-listan. Läs mera på www.obducat.com.

Prenumerera