OBDUCAT HAR FÅTT LEVERANSGODKÄNNANDE AV YTTERLIGARE EN INDUSTRIELL NIL-MASKIN

Report this content

Efter att kunden genomfört tester i Malmö, har Obducat AB fått leveransgodkännande av ytterligare en industriell NIL-maskin.

Det europeiska företag som köpt maskinen är samarbetspartner till en av världens ledande halvledartillverkare.

Kunden har utvecklat ett produktionskoncept i vilket imprinttekniken är en viktig delprocess och målsättningen är att licensiera det konceptet.

Inom det aktuella området samarbetar kunden för närvarande med världsledande företag i USA såväl som i Japan.

Kunden har tidigare använt liknande utrustning från annan leverantör utan att nå de nödvändiga resultaten, men är nu mycket nöjd med de prestanda Obducats NIL-teknik uppvisar.

NIL-maskinen som nu levereras kommer att uppgraderas från 4” till 6”. Det är den andra maskinen som Obducat levererat för industriellt bruk.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar