OBDUCAT HAR TECKNAT SAMARBETSAVTAL (JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT) MED ETT AV USA:S STÖRSTA FÖRETAG

Målsättningen för amerikanarna är massproduktion, där Obducats teknologi ingår som en hörnsten. Massproduktionen är tänkt att komma igång medio 2003. Obducats VD Patrik Lundström kom sent i fredags (7/6) från USA med ett undertecknat avtal i bagaget i enlighet med den principöverenskommelse, som annonserades i Obducats senaste kvartalsrapport.

”Avtalet är en strategisk milstolpe, som bekräftar Obducats tekniknivå på världsmarknaden vad gäller bolagets huvudproduktområden NIL (nanoimprintlitografi) och EBR (electron beam recorder).” säger Patrik Lundström.

Avtalet innebär i stort följande:

* Marknadsföring och licensiering av amerikanarnas produktkoncept kommer att ske i deras egen regi och riktas till olika världsledande märkesproducenter. Av de licensintäkter som amerikanarna kan komma att erhålla har Obducat avtalat att få del av.

* Intäktspotentialen för Obducat, när massproduktion startat, kan uppskattas till 100-150 MSEK per år under 5-10 år inom det aktuella applikationsområdet.

* I enlighet med avtalet är Obducat i nuvarande skede p.g.a. omfattande sekretessklausuler förhindrade att ge mer detaljerad information. I samband med att den amerikanska avtalsparten kommer att delge marknaden sitt produktkoncept, vilket bedöms ske till hösten, kommer också Obducat att kunna ge ytterligare information.

* Avtalet innebär att Obducat efter semesterperioden skall leverera en första industriell NIL-maskin till ett värde av drygt 2 MSEK. Maskinen kommer att användas för processoptimering och förserieproduktion under hösten.

Osäkerhetsparametrar i avtalet utanför Obducats kontroll:

* Att amerikanarnas produktkoncept uppnår världsmarknadsacceptans.

* Att uppställda tidsramar hålls från olika inblandade parter.

Obducats tekniska chef Babak Heidari säger: ”Avtalet betyder att Obducats teknik definitivt satts på världskartan och att vi är ett av få bolag som idag behärskar möjligheten till massproduktion av nanostrukturer. Jag ser verkligen fram emot samarbetet.”

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, 040-36 21 00

info@obducat.com

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik, nanoimprintteknik samt den patenterade etstekniken EFAACE. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar