OBDUCAT I SAMARBETE MED GENERAL ELECTRIC

Report this content

I juni 2002 kunde Obducat meddela att företaget hade tecknat ett

samarbetsavtal med ett av USAs största företag. Obducat kan nu meddela

att detta företag är G E Plastics (General Electric).

På grund av omfattande sekretessklausuler i avtalet har Obducat hittills

varit förhindrat att meddela identiteten på den amerikanska

samarbetspartnern. Under hösten har dock G E Plastics bl a delgett marknaden

sitt produktkoncept, vilket nu gör det möjligt att ge offentlighet åt flera

detaljer i samarbetsavtalet.

- Att vi har blivit utvalda att teckna detta samarbetsavtal med GE är en

bekräftelse på vår tekniknivå både när de gäller NIL (nanoimprintlitografi)

och EBR (elektronstrålelitografi) samt att just kombinationen av dessa

innebär viktiga konkurrensfördelar, säger Obducats VD Patrik Lundström.

- Långsiktigheten i samarbetsavtalet innebär också att vår partner ser

potentialen i vår teknik.

Obducats första kontakt med General Electric ägde rum i augusti 2001.

Omfattande tester av tekniken genomfördes därefter fram till

undertecknandet av avtalet i juni 2002.

För Obducat innebär samarbetsavtalet en väsentlig intäktspotential dels från

icke tidsbegränsade royalties och dels från försäljning av nanoimprintmaskiner.

Målsättningen för General Electric är massproduktion av nanostrukturer med

hjälp av teknologin från Obducat. Enligt planerna kan massproduktionen komma

igång under 2004.

För ytterligare information:

Patrik Lundström, VD Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro och nano strukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar