OBDUCAT OFFENTLIGGÖR TECKNINGSKURS

Som tidigare kommunicerats har Obducats styrelse kallat till extra bolagsstämma den 11 december 2001 för att besluta om riktad nyemission. Emissionen sker med företrädesrätt för nuvarande aktieägare samt innehavare av konvertibla skuldebrev 2001/2004 och optionsrätter 2001/2002 utgivna i maj 2001.

Aktiekapitalet skall kunna ökas med högst 5.909.677 kr 80 öre genom utgivande av högst 3.150.000 nya aktier av serie A och högst 55.946.678 nya aktier av serie B. Avstämningsdag är fastställd till den 18 december 2001.

Teckningskursen per aktie beräknas till ett belopp motsvarande 80 procent av genomsnitten av de för bolagets B-aktie vid NGMs noterade sista köp- och säljkurser för varje handelsdag under perioden 30 november 2001 – 6 december 2001. Baserad på de sista köp- respektive säljkurserna under nämnda period är teckningskursen fastställd till SEK 1,01 per aktie.

Teckningstid är fastställd till 7 januari – 18 januari 2001. Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 7 januari – 15 januari. Kursinformation avseende teckningsrätterna kommer att anges på NGM Equity ordinarie kurslista, som bland annat distribueras via SIX- och Reutersystemen.

För ytterligare information kontakta Thomas Pileby, VD, tel 040-36 21 00 eller e-post info@obducat.com

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar