OBDUCAT STÄRKER POSITIONERNA I ASIEN

Report this content

Obducat ska leverera en 2,5” NIL-maskin till National University of Singapore.

Ordern, värd 1 MSEK, är den andra som det Malmöbaserade företaget fått i Asien på mindre än en månad.

Intresset från den Asiatiska marknaden ökar i snabb takt och förväntas fortsätta öka eftersom insikten om imprintteknikens betydelse för massproduktion blir alltmer utbredd. Fokus i den Asiatiska regionen ligger framförallt just på massproduktion.

Vid National University of Singapore ska NIL-maskinen användas för forsknings- och utvecklingsändamål inom produktion av nanostrukturer för en mängd olika applikationsområden.

I september levererade Obducat en NIL-maskin till National Taiwan University.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro och nano strukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar