OBDUCAT VÄLJER ATT STANNA KVAR PÅ NGM

Styrelsen i Obducat AB (publ), vars B-aktie är noterad på NGM Equity, har idag fattat beslut om att avbryta den process som bedrivits i syfte att notera bolaget på Stockholmsbörsens O-lista.

En bidragande orsak till styrelsens beslut har varit den nya status som officiell börs NGM erhöll under april månad.

Den inför en planerad O-listenotering aviserade omvända split, som kunde förväntas ha blivit ett krav från Stockholmsbörsen, är som konsekvens av ovanstående beslut ej längre aktuell.

"NGM:s nyligen erhållna börsstatus ser vi från Obducats sida som en mycket positiv nyhet, vilken vi efter en noggrann bedömning betraktar som så pass väsentlig att vi från styrelsens sida kommit till slutsatsen att det mest gynnsamma för såväl bolaget som dess aktieägare är att vi stannar kvar på NGM Equity", säger Obducats styrelseordförande Peter Ahlgren i en kommentar.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ahlgren, Styrelseordförande Obducat AB, 040 – 36 21 00

Patrik Lundström, VD Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar