OBDUCATS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OFFENTLIGGÖRS

OBDUCATS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OFFENTLIGGÖRS

MÅNDAG 26 FEBRUARI 2001 KL 16.00

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Pileby, VD Obducat AB

Tel 0703-27 37 29

Annika Koponen,

Communications Manager Obducat AB

Tel 040-36 21 28 E-post: info@obducat.com

Obducat är en innovativ utvecklare och leverantör av teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer. Obducats MicroNano Process, MNP, är nyckelteknologier för IT-samhällets ständiga krav på ytterligare kapacitet på allt mindre yta. MNP riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats MNP-teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige, Storbritannien och USA och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på SBI-listan. Läs mera på www.obducat.com.

Prenumerera