OBDUCATS EMISSION FRAMGÅNGSRIK

Styrelsen i Obducat AB har beslutat att godkänna bolagets nyemission. Aktier har tecknats för 42,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 90 procent.

Emissionslikviden skall användas dels till den fortsatta marknads- och teknikutvecklingen av Obducats prioriterade teknikområden, nanoimprintlitografi (NIL) och elektronstråleteknik (EBR), och dels utgöra en likviditetsbuffert.

Banco Teknik & Innovationsfond, som är fjärde största ägare i Obducat, tecknade sin fulla företrädesandel samt därutöver 357 000 aktier. Som tidigare kommunicerats deltog också Activest Lux NanoTech Fund med 400 000 aktier.

Peter Ahlgren, styrelsens ordförande, kommenterar den avslutade emissionen:

– Det är glädjande att Obducat nu kan verkställa den i emissionsprospektet beskrivna planen. Bolaget kommer att fortsätta sin kommersialisering mot industriella kunder och befästa det tekniska och kommersiella försprång som hittills har skapats.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ahlgren, Styrelseordförande Obducat AB, 040 – 36 21 00

peter.ahlgren@obducat.com

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar