OBDUCATS FÅR NYA ORDER PÅ SVEPELEKTRONMIKROSKOP

Obducat har fått nya order på svepelektronmikroskop (SEM) till ett totalt värde om totalt 5 MSEK.

National Physical Laboratory (NPL), England, uppgraderar sitt svepelektron-mikroskop. Uppgraderingen av instrumentet innebär bl a en helt ny SUN Work-station och en ny kolumn med ultra-stabil elektronstrålning. En röntgenenhet kommer även att inkluderas. NPL utför ett brett spektrum av forsknings- och utvecklingsuppdrag. Ordervärde: 2,5 MSEK.

Det statliga IRTU Laboratory, Nordirland, är köpare av ett specialutrustat SEM med bl a röntgenanalys. IRTU tillhandahåller bl.a. teknisk support till high tech-industrierna i regionen. Mikroskopet är extremt användbart och kan analysera ett mycket stort antal olika substanser, vilket var en av de avgörande faktorerna att välja Obducat som leverantör. Ordervärde: 1,3 MSEK.

Polismyndigheten i Zürich har beställt ett MV2300 SEM för rättsmedicinsk analys. De använder sedan många år utrustning från Obducat och den nya beställningen bekräftar Obducats ställning som leverantör av högkvalitativa svepelektron-mikroskop. Ordervärde: 1,2 MSEK.

Svepelektronmikroskop är del av affärsområde EB (Electron Beam) som tillsammans med affärsområde NIL (nanoimprintlitografi) är de två teknikområden som Obducat fokuserar på.

För ytterligare information, v g kontakta Thomas Pileby, tel 040-36 21 00

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar