OBDUCATS NIL-MASKIN LEVERERAD TILL GENERAL ELECTRIC

Obducat AB – verksamt inom utveckling och produktion för mikro- och nanostrukturer – har levererat den 4” NIL-maskin (nanoimprintlitografi) som beställts av GE Plastics.

Leveransgodkännande erhölls av GE Plastics under slutet av år 2002 men NIL-maskinen har varit kvar hos Obducat i Malmö för produktion av ytterligare tester. Leveransgodkännandet innebär att GE Plastics har godkänt och verifierat att NIL-maskinen uppfyller de krav som GE Plastics och Obducat har kommit överens om.

Den 4” NIL-maskin som nu har levererats utgör en central del i den pilotproduktion som byggts upp hos en av världens ledande tillverkare av hårddiskmedia tillsammans med GE Plastics.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD Obducat AB, 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar