En vetenskaplig studie som bekräftar att AFL-värdet kan minskas med bikarbonat uppmärksammas i internationell media

En internationell forskargrupp bestående av forskare från Karolinska institutet, Uppsala universitet och University of Liverpool publicerade i somras en studie som visar att intag av bikarbonat vid värksvaga förlossningar leder till att AFL-värdena i fostervattnet minskar och att fler mammor får en normal vaginal förlossning. Studien, som var randomiserad, omfattade 200 kvinnor och visar att antalet vanliga vaginala förlossningar ökar med 17-20% i den grupp som fått bikarbonat. Studien har nu väckt stor uppmärksamhet och en av författarna, Susan Wray, intervjuades i BBC:s Today om resultaten. Studien har även uppmärksammats i tidningarna Daily Mail, The Telegraph, Huffington Post och The Mirror samt även på många on-line fora för läkare, barnmorskor och blivande mammor.

Resultaten och uppmärksamheten stärker ObsteCares budskap att mätning av AFL är ett viktigt komplement för övervakning av förlossningar och att med kunskap om livmoderns status kan man också vidta åtgärder för att minska antalet oplanerade kejsarsnitt.

Om ObsteCare

ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.


För mer information kontakta:

Johan Itzel, VD
+46 70 742 2464
johan.itzel@obstecare.com

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar