Intervju med ObsteCares grundare Docent Eva Itzel och styrelseledamoten Med. Dr. Harald Almström i samband med ObsteCares årsstämma 2018

Slentrianmässigt användande av värkstimulerande dropp vid förlossning ger inte alltid önskad effekt.  AFL®-metoden är ett viktigt verktyg för att minimera onödiga kejsarsnitt och åstadkomma en tryggare förlossning.

Eva Itzel och Harald Almström intervjuas av Maria Borelius.
I intervjun berättar de om hur dagens slentrianmässiga användning av värkstimulerande dropp, för att stimulera värkarbetet under förlossning, inte sällan påverkar kvinnan negativt. Det bidrar heller inte alltid till att underlätta förlossningen på det sätt det är tänkt. AFL®-metoden, att mäta halten mjölksyra i fostervattnet, ger förlossningsläkarna mer information om kvinnans status. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt.

Johan Itzel, VD
+46 70 742 24 64
johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar