Marknadsmeddelande 336/17 – ObsteCare AB noteras på AktieTorget den 4 januari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för ObsteCare AB:s aktie är den 4 januari 2018. Kortnamnet för aktien är OBST.

Information om aktien:
Kortnamn: OBST
Aktienamn: ObsteCare
ISIN: SE0010598573
Orderbok-ID: 44H7
CFI: ESVUFR
FISN: OBSTECARE/SH
Organisationsnummer: 556670-3038
LEI: 549300OFFIDIS6JDQY39
Kvotvärde: 0,10 SEK
Första handelsdag: 4 januari 2018
Antal aktier: 13 411 852
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT

Stockholm den 29 december, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera