Marknadsmeddelande 336/17 – ObsteCare AB noteras på AktieTorget den 4 januari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för ObsteCare AB:s aktie är den 4 januari 2018. Kortnamnet för aktien är OBST.

Information om aktien:
Kortnamn: OBST
Aktienamn: ObsteCare
ISIN: SE0010598573
Orderbok-ID: 44H7
CFI: ESVUFR
FISN: OBSTECARE/SH
Organisationsnummer: 556670-3038
LEI: 549300OFFIDIS6JDQY39
Kvotvärde: 0,10 SEK
Första handelsdag: 4 januari 2018
Antal aktier: 13 411 852
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT

Stockholm den 29 december, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Prenumerera