Nya viktiga affärskontakter knutna efter lyckade dagar under ”Arab Health” i Dubai

Fyra intensiva dagar i Dubai, på mellanösterns största affärsevent inom healthcare avslutades mycket tillfredställande för ObsteCare med nya, viktiga affärskontakter för framtiden. ObsteCares unika verktyg AFL®-metoden, presenterades för förlossningsvården inom ramen för det medicinska programmet, men också under specialprogrammet för innovationer, ”Innov8talks”. Företaget presenterade också metoden i sin monter under kongressen för många intresserade besökare från professionen.

”- Vi är mycket nöjda med vårt deltagande. Vi har etablerat kontakt med viktiga potentiella distributörer och förlossningsläkare, som visat stor nyfikenhet och intresse för vår metod. Dessa är värdefulla för våra affärsmöjligheter framåt, både runt Persiska Gulfen – men även andra delar av Asien, som t ex Indien där vi mötte ett överraskande stort intresse från ett antal distributörer. Bara i Indien sker det årligen drygt 25 miljoner förlossningar”, säger Johan Itzel, VD för ObsteCare.

Eventet, som är mellanösterns största, har ca 85 000 besökare från hela världen och drygt 4150 utställande företag från mer än 65 olika länder. 

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

För att se ObsteCares film ”Nya lösningar vid långa förlossningar”, som förklarar värksvaghet och hur den hanteras med metoden, klicka här

För mer information kontakta:
Johan Itzel, VD
+46 70 742 24 64
johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar