ObsteCare ställer ut på EBCOG i Paris den 8-10 mars 2018

Vart annat år organiserar European Board and College of Obstetrics and Gynaecology en stor kongress med cirka 2000 deltagare från hela världen. Årets upplaga går av stapeln den 8-10 mars i Paris. ObsteCare kommer att vara på plats och visa upp AFL®för kunder och intressenter. ObsteCare känner av ett ökat intresse för AFL®från förlossningskliniker runt om i Europa, något som på senare tid bland annat tagit sig uttryck i ett distributionsavtal för AFL® på den spanska marknaden.
ObsteCares medicinskt ansvariga Eva Itzel kommer också att hålla ett föredrag på kongressen och presentera forskningsresultat kring AFL®-metoden. EBCOG utgör ett viktigt tillfälle att sprida kunskapen om AFL® och komma i kontakt med kunder.

Om ObsteCare

ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.


För mer information kontakta:

Johan Itzel, VD
+46 70 742 2464
johan.itzel@obstecare.com

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar