ObsteCare stärker sin marknadskommunikation

Report this content

ObsteCare stärker sitt kommunikativa arbete genom att engagera Camilla Kållberg som ansvarig för ObsteCares kommunikation mot marknaden, ägare och kunder, framför allt i digitala kanaler. Camilla har över 15 års erfarenhet av arbete med marknadsföring samt kommunikation och har arbetat med att driva och utveckla marknadskommunikationsarbete såväl traditionellt som i digitala kanaler, för både nya och etablerade produktområden och varumärken.

ObsteCare tar nu ett stort kliv mot en stärkt kommunikation mot marknaden och räknar med att detta kommer att bli ett viktigt stöd för att öka försäljningen.

Om ObsteCare

ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.


För mer information kontakta:

Johan Itzel, VD
+46 70 742 2464
johan.itzel@obstecare.com

Prenumerera

Dokument & länkar