ObsteCares metod i centrum på internationell nyckelkongress

På ECIC, som besöks av fler än1000 ledande förlossningsläkare och barnmorskor, hamnar ObsteCares metodik i fokus. En av Finlands internationellt mest kända förlossningsläkare, Susanna Timonen, överläkare vid Åbo Universitetssjukhus, kommer att föreläsa om ObsteCares metodik på Europas viktigaste event. Susanna Timonen har sedan 2015 framgångsrikt arbetat med ObsteCares metod, att mäta mjölksyra i fostervatten under förlossning och därmed skapa möjlighet att planera förlossningsarbetet för tryggare förlossningar.

ECIC-kongressens fokus ligger på innovationer och kunskapsutveckling kring kvinnans vård under förlossning och dess utmaningar. Syftet är att gemensamt utveckla en ännu bättre och säkrare förlossningsvård med kliniska mål på europanivå.

”-Vi känner oss mycket stolta över att vår metod blir presenterad på denna helt centrala kongress för branschen. Susanna Timonen är en pionjär när det gäller att utveckla och förbättra förlossningsvården för kvinnan och barnet. Ett bättre erkännande kan vi ju inte få!”, säger Johan Itzel, VD för ObsteCare. Företaget deltar även på kongressen för att knyta nya kundkontakter.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

Susanna Timonen kan ses på Youtube, där hon presenterar sina tankar om vikten av att mäta mjölksyrahalten under förlossningar. Klicka här

För att se ObsteCares film ”Nya lösningar vid långa förlossningar”, som förklarar värksvaghet och hur den hanteras med metoden, klicka här

För mer information kontakta:
Johan Itzel, VD
+46 70 742 24 64
johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar