Bokslutskommuniké 2002 - OEM International AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅRET 2002 FJÄRDE KVARTALET 2002 · Resultat 2,1 MSEK (-13,1) · Omsättning 376 MSEK (406) · Orderingång 360 MSEK (354) HELÅRET 2002 · Resultat 34,3 MSEK (61,1) · Omsättning 1.534 MSEK (1.944) · Orderingång 1.524 MSEK (1.750) · Kassaflöde 155,9 MSEK (89,4) · Vinst per aktie efter skatt 1:77 kr (4:22) Åtgärdsprogram har sänkt kostnaderna på årsbasis med 65 MSEK Tranås den 18 februari 2003 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Jörgen Zahlin VD och Koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För kompletterande information, ring VD Jörgen Zahlin 0709-760 695 eller ekonomidirektör Jan Cnattingius 0709-760 682. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030217BIT01110/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030217BIT01110/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar