Delårsrapport 9 månader OEM International

Report this content

Delårsrapport jan-september 2002: OEM visar ökad vinst för tredje kvartalet OEM Internationals resultat efter finansnetto för tredje kvartalet 2002 ökade till 15,9 MSEK (12,8). Försäljningen jämfört med förra året minskade till 372,1 MSEK (411,6). Resultatet för nio månader blev 32,2 MSEK (74,2). Omsättningen minskade till 1.157,7 MSEK (1.537,9). - Vi kan konstatera att bolagsgrupperna Automation och Mekanik visar ett betydligt bättre resultat under tredje kvartalet, Hydraulik har gått något bättre, medan de elektronik- och telekomrelaterade grupperna redovisar en kraftigt minskad försäljning och ett försämrat resultat, säger företagets koncernchef Jörgen Zahlin. - Det vi emellertid också ser är att det åtgärdsprogram som initierades under förra året nu ger resultat. Rörelsekostnaderna har under de senaste nio månaderna minskat med 55 Mkr. Vi har anpassat vår kostym efter verkligheten. Medelantalet anställda har minskat från 773 till 715 och fortsatta effektiviseringar och kapacitetsanpassningar innebär att företagets personalstyrka vid årets slut kommer att understiga 700 personer. - Marknaden är fortsatt svårbedömd, men vi planerar för en fortsatt svag efterfrågan. Vi fortsätter att satsa på kundaktiviteter, utveckling av produktsortimentet och en ökad inre effektivitet. Därmed stärker vi vår konkurrenskraft och kommer att vara väl rustade när konjunkturen vänder, säger Jörgen Zahlin. För ytterligare information kontakta: Jörgen Zahlin, koncernchef OEM International AB på tel. 0709-760 695 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar