Halvårsrapport januari-juni 2004: OEMs vinst ökar

Halvårsrapport januari-juni 2004: OEMs vinst ökar OEMs resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2004 ökade med 40 % till 19,4 MSEK (13,9). Orderingången ökade med 6 % till 379 MSEK (359) medan omsättningen på 359 MSEK (360)var i paritet med föregående år. Resultatet för första halvåret uppgick till 38,5 MSEK (31,7), en ökning med 21 %. Omsättningen minskade under samma period med 5 % till 713 MSEK (750). - Bolagsgrupperna Automation, Elektronik och EP visar förbättrat resultat. Anledningen är intensiv marknadsbearbetning samt de genomförda effektiviseringarna och avyttringarna av icke lönsamma verksamheter. Ökande efterfrågan tillsammans med ett förbättrat produkterbjudande och ökad effektivitet gör att vi idag har tillväxt i hälften av våra bolag. Positivt är att Automation, vilken är vår största bolagsgrupp, som helhet ökade omsättningen, säger OEM Internationals koncernchef Jörgen Zahlin. Den totala minskningen av omsättning och orderingång för koncernen under första halvåret härrör sig främst till de elektronik- och telekomrelaterade verksamheterna med ca 15 MSEK och från avyttrade verksamheter med 25 MSEK. Avveckling av icke lönsamma produktområden samtidigt som vi ökar våra marknadsandelar gör att koncernens totala omsättning för helåret 2004 beräknas bli i nivå med föregående år. Vi står samtidigt fast vid tidigare lämnad prognos om att resultatet kommer att överträffa föregående år, säger Jörgen Zahlin. Genomsnittligt antal anställda i koncernen första halvåret 2004 var 586 personer (644). För ytterligare information kontakta: Jörgen Zahlin, koncernchef för OEM International på tel. 0709-760 695. OEM International med huvudkontor i Tranås består av 27 rörelsedrivande enheter i åtta länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag. OEM har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. Besök vår hemsida - www.oem.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/09/20040809BIT20040/wkr0010.pdf

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar