Information från Bolagsstämma

INFORMATION TILL MARKNADEN BOLAGSSTÄMMA DEN 28 APRIL 2003 Aktieutdelning Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att för 2002 lämna utdelning med 4:50 kr/aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 2 maj 2003. Styrelse Till styrelseledamöter valdes Orvar Pantzar, Agne Svenberg, Ulf Barkman, Hans Franzén, Gunnar Eliasson och Reinhold Geijer. Nedsättning av aktiekapitalet Bolagsstämman beslöt att sätta ner bolagets aktiekapital från 40.661.015 till 38.615.515 genom bortstämpling av 409.100 st återköpta aktier, utgörande 5 % av det tidigare antalet aktier. Nyemission Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 600.000 st B-aktier, motsvarande 7,4 % av aktiekapitalet. Återköp av aktier Styrelsen bemyndigades att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier, att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna, att använda återköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv. Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvs- eller försäljningstillfället gällande marknadspris. Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras. Bemyndigades gäller intill nästa ordinarie bolagsstämma. Optionsprogram till ledande befattningshavare Stämman beslöt utställa högst 60.000 köpoptioner på återköpta B-aktier som innehas av bolaget. Tilldelning sker till 6 ledande befattningshavare i bolaget med högst 10.000 köpoptioner per person. Varje köpoption skall ge optionsinnehavaren rätt att förvärva 1 aktie i bolaget till priset 120 kr under perioden 2006-08-11 till 2006-11-11. Nästa rapporttillfälle Halvårsrapport januari-juni 2003 kommer att lämnas den 8 augusti 2003. Tranås den 28 april 2003 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Jörgen Zahlin Hans Franzén Verkställande direktör Styrelseordförande ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00650/wkr0002.pdf

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar