Ny organisation i börsnoterade OEM International

NY ORGANISATION I BöRSNOTERADE OEM INTERNATIONAL Styrelsen för OEM International AB har beslutat att införa en ny koncernstruktur, fr.o.m. årsskiftet. Förändringen innebär att moderbolaget förstärker sin ägarroll i de 28 rörelsedrivande dotterbolagen. Jörgen Zahlin, vd för OEM International AB, tar samtidigt över rollen som koncernchef efter Hans Franzén, en av företagets grundare. Hans Franzén kvarstår som styrelseordförande. Den nya organisationen samordnas med tidigare aviserat åtgärdspaket, vilket bl a innebär att antalet anställda minskas med ca 75 personer. Det innebär en kostnadsbesparing på 45 miljoner kronor på årsbasis. Organisationsförändringen innebär att de rörelsedrivande bolagen kommer att ägas direkt av moderbolaget OEM International AB och inte som idag genom delkoncerner. Resurserna i delkoncernerna koncentreras till moderbolaget, vilket ger möjlighet till effektivare resursutnyttjande - Moderbolaget förstärker sin ägarroll och därmed får vi en plattare organisation med enklare beslutsgång, säger Jörgen Zahlin. - De rörelsedrivande bolagen delas in i fem bolagsgrupper för att göra koncernen tydligare mot såväl kunder, och leverantörer som personal och aktieägare. Internt kommer införandet av gemensamma riktlinjer och ramverk att förenklas. Varje grupp får ökade möjligheter att tillvarata synergieffekter som till exempel samordning av logistik eller marknadskommunikation. - Samtidigt som omorganisationen genomförs sjösätts tidigare aviserat åtgärdspaket, som innebär en anpassning till förväntad efterfrågan samt åtgärder för att höja den inre effektiviteten. Åtgärdspaketet innebär att personalstyrkan minskas med ca 75 personer, och att kostnaderna minskar med ca 45 MSEK. Neddragningarna sker främst inom det som tidigare var OEM Systemteknik och OEM EPT. För ytterligare information kontakta: Jörgen Zahlin, VD OEM International AB på tel 0709-760 695 Hans Franzén, koncernchef OEM International AB, tel 0709-760 686 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00050/bit0001.pdf

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar