OEM International säljer Jubo Mechatronics

OEM International säljer Jubo Mechatronics Den 30 september offentliggjorde OEM International AB att man hade för avsikt att avveckla dotterbolaget Jubo Mechatronics AB, med verksamhet inom utveckling och produktion av automationssystem. OEM hade då under en längre tid försökt avyttra bolaget. Anledningen var OEM:s stratetgi att renodla sina verksamheter i enlighet med affärsidén samt att Jubo Mechatronics under flera år haft lönsamhetsproblem. Efter offentliggörandet om avveckling framkom en ny intressent och från och med den 1 november 2004 tar huvudägarna i Sensor Control AB i Västerås över verksamheten i Jubo Mechatronics AB. Avyttringen kontra nedläggningen av Jubo Mechatronics har marginell effekt på OEM Internationals resultat. För ytterligare information kontakta: Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International på tel. 0709-760 695 OEM International med huvudkontor i Tranås består av 27 rörelsedrivande enheter i åtta länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag. OEM har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. Besök vår hemsida - www.oem.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT21810/wkr0001.pdf

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar