OEM International vidtar åtgärd för att stärka likviditet i aktien

OEM International har tecknat avtal med Handelsbanken Capital Markets om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Syftet är att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och en minskad risk i handel med aktien för nuvarande och tillkommande aktieägare.

Åtagandet ligger inom ramen för Stockholmsbörsens system med likviditetsgaranter och påbörjas från och med den första december 2004. - Genom avtalet med Handelsbanken Capital Markets ökar vi förutsägbarheten i vår akties likviditet och minskar skillnaden mellan köp- och säljkurs. Detta har ett positivt värde för våra aktieägare och även för alla presumtiva aktieägare, säger Jörgen Zahlin, VD för OEM International. Tranås den 30 november 2004 OEM International AB (PUBL) Jörgen Zahlin Koncernchef För ytterligare information kontakta: Jan Cnattingius, CFO, OEM International AB på tel 0709-760 682 eller Johan Bark, Handelsbanken Capital Markets, tel 070-207 207 6

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar