OEM:s halvårsrapport 2002

Report this content

Halvårsrapport jan-juni 2002: OEM:s resultat 16,3 msek för första halvåret OEM Internationals resultat efter finansnetto för första halvåret 2002 blev 16,3 MSEK (61,4). Omsättningen minskade till 785,6 MSEK (1.126,3). Motsvarande siffror för andra kvartalet är ett resultat på 7,6 MSEK (24,9) samt en omsättning på 389,1 MSEK (557,8). Tre av fem bolagsgrupper gör ett resultat i nivå med eller bättre än föregående år, medan de grupper som är inriktade på elektronik- och telekommarknaden har en fortsatt låg efterfrågan. Trots den svaga konjunkturen gör bolagsgrupperna Automation, Mekanik och Hydraulik resultat på 28,5 MSEK (28,2), 5,1 MSEK (1,1) samt 0,2 MSEK (- 0,2). - Vi har kunnat ta ökade marknadsandelar, dels genom renodling av produktsortiment och dels med ökad marknadsbearbetning, säger Jörgen Zahlin, koncernchef för OEM International. - Genom ett högre kostnadsmedvetande i hela koncernen samt minskning av personalstyrkan har vi kunnat sänka kostnaderna betydligt. - För bolagsgrupperna EP och Elektronik är efterfrågan fortfarande svag. Kraftfulla åtgärder har genomförts för att anpassa kostnaderna, men dessa har ännu inte nått full effekt. En ny chef för grupp EP har tillsatts, vilken har till uppgift att utveckla bolagsgruppen efter de nya marknadsförutsättningarna, säger Jörgen Zahlin. - Första halvåret har varit tufft med kraftiga förändringar. Vårt fokus för närmaste framtiden är fortsatta kostnadsrationaliseringar, utveckling av produktsortimenten och att utveckla affärerna med våra kunder, avslutar Jörgen Zahlin. På grund av den fortsatta osäkerheten i marknaden, framförallt inom telekom och elektronik, har koncernen valt att inte lämna någon helårsprognos. För ytterligare information kontakta: Jörgen Zahlin, VD OEM International AB på tel. 0709-760 695 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar