OEM visar ökad vinst för tredje kvartalet

DELåRSRAPPORT JAN-SEPTEMBER 2003: OEM VISAR öKAD VINST FöR TREDJE KVARTALET OEM Internationals resultat efter finansnetto för tredje kvartalet 2003 ökade till 16,9 MSEK (15,8). Försäljningen jämfört med förra året minskade till 338 MSEK (372). Resultatet för nio månader blev 48,6 MSEK (32,2). Omsättningen minskade till 1.088 MSEK (1.158). Vinsten per aktie har höjts till 3:90 kr (2:17). - Vi kan konstatera att bolagsgruppen EP nu visar betydligt bättre siffror både vad gäller omsättning och resultat, grupp Hydraulik och Mekaniks omsättning ligger på samma nivå som förra året, medan grupp Elektronik redovisar en kraftigt minskad försäljning och försämrat resultat, säger koncernchef Jörgen Zahlin. - Grupp Automation har trots omsättningsminskning ökat vinsten. De rationaliseringar som genomförts av produktsortimenten har tillsammans med valutaförändringar lett till lägre omsättning. Vi har skapat ett bättre utgångsläge inför nästa år och alla bolag i gruppen gör positivt resultat. - Under perioden har avyttring av verksamheten i Industri AB Reflex genomförts. Bakgrunden till försäljningen är att bolagets inriktning ligger utanför OEM:s affärsidé och vi är nöjda med att ha hittat en bra köpare till bolaget, fortsätter Jörgen Zahlin. - Marknaden är fortsatt svårbedömd, men vi planerar för en fortsatt svag efterfrågan. Vi fortsätter med vårt omstruktureringsarbete, satsar på kundaktiviteter, utveckling av produktsortimentet och en ökad inre effektivitet. Vi väntar inte på en konjunktursvängning, utan planerar för framgång i rådande läge, säger Jörgen Zahlin. För ytterligare information kontakta: Jörgen Zahlin, koncernchef OEM International AB på tel. 0709-760 695 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar