Pressmeddelande 2003-04-28

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2003: OEM:S RESULTAT 17,8 MSEK FöR FöRSTA KVARTALET OEM Internationals resultat för första kvartalet 2003 ökade till 17,8 MSEK (8,7). Omsättningen minskade en aning till 390 MSEK (397). -Grupp EP har ökade sin omsättning med 43 % under första kvartalet jämfört med samma period förra året. En ökning i efterfrågan, främst på den finska marknaden, ligger till grund för förändringen. För Grupp Elektronik märks ingen förbättring i efterfrågan, tvärtom minskade gruppens omsättning med 20 %. De andra tre grupperna inom OEM International visar i stort sett oförändrat resultat jämfört med förra året, säger Jörgen Zahlin, koncernchef för OEM International. Vi börjar nu se resultatet av de effektiviseringar och samordningsåtgärder som genomförts inom hela koncernen sedan slutet av 2001. Genom att öka vår bearbetning av marknaden för att ta nya andelar försöker vi kompensera bortfallet i efterfrågan. Här har vi också kunnat notera en hel del framgångar, främst inom grupperna Automation och Mekanik. Vad gäller kassaflödet har vi kunnat notera en ökning sett mot samma period föregående år. - Vi utnyttjar synergieffekterna mellan bolagen bättre idag, till exempel när det gäller IT och marknadskommunikation, avslutar Jörgen Zahlin. Osäkerheten i marknaden gör att OEM inte lämnar någon prognos för helåret. För ytterligare information kontakta: Jörgen Zahlin, koncernchef OEM International AB på tel. 0709-760 695 OEM International AB marknadsför komponenter och system inom industriell automation. Bolaget omsatte under år 2002 1.534 MSEK. Koncernen har huvudkontoret i Tranås och hade vid årsskiftet 701 personer anställda. OEM Internationals B-aktie är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. OEM:s finansiella mål är en årlig tillväxt om 15%, en avkastning på eget kapital om minst 20% samt att ha en soliditet som inte understiger 35%. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00450/wkr0002.pdf

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar