Officersförbundet: Äntligen!

2013-12-18

Riksrevisionens granskning av Försvarsmaktens uthållighet är ett ljus i mörkret, trots sitt dystra innehåll. Det anser Officersförbundet om rapporten Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser som släpptes igår.

– Det är sällan man som ordförande i Officersförbundet får tillfälle att travestera Gert Fylking och säga Äntligen! Men idag är en sådan dag. Rapporten ger stöd för våra medlemmars dagliga upplevelser av luckor och problem. Dessutom undergräver den på ett trovärdigt sätt den politiska retorik som ständigt försöker dölja verkligheten bakom floskler, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Officersförbundet hoppas att granskningens resultat kan accepteras som startpunkt för fortsatt försvarsanalys och debatt av samtliga riksdagspartier.

– Försvaret behöver mindre skönmålning och mer nykter analys, säger Lars Fresker.

Bortsett från slutsatserna kring försvarets bristande uthållighet, till följd av personalläget och att gränssättande materiel inte finns i tillräcklig mängd för insatsorganisationen, påpekas i rapporten att försvaret inte självmant granskar och redovisar det som Riksrevisionen nu undersökt.

– Regeringen låter inte Försvarsmakten vara tillräckligt fri i sin myndighetsroll. Just nu är relationen mellan myndighet och regering ansträngd efter att försvaret försökt framföra sin osminkade analys. Att Försvarsmakten avstår från att undersöka och redovisa politiskt känsliga faktorer är sannolikt en självcensur till följd av att den politiska nivån inte uppskattar myndighetens ärlighet utan tvärtom ser det som illojalt. Flera tjänstemän i Högkvarteret är idag rädda för att leverera negativa budskap som kan leda till ytterligare reaktioner från regeringen, säger Lars Fresker.

Risken, menar Officersförbundet, är att regeringen genom sin känslighet för kritik, riskerar att aldrig få reda på verkligheten. Därigenom minskar även riksdagens och allmänhetens förmåga att få en god bild av läget. Resultatet kan bli en politik som baseras på felaktiga antaganden och ge ett ökande demokratiskt underskott.

– Det som framgår är att den tjugoåriga trenden med ständiga reduceringar av försvarets reella förmåga fortgår oavbrutet. Reduceringar av heltidsanställda minskar beredskap och kunskapsnivåer i myndigheten, materielbeslut som innebär halveringar av mängden kritisk materiel. Detta var inte vad som regeringen förespeglade när de fattade det senaste försvarsbeslutet 2009. Dessutom inger det inte förtroende att i stort sett alla negativa signaler bortförklaras och ignoreras, säger Lars Fresker.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81

daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet 0765-254 085
För mer information om Officersförbundet, besök
www.officersforbundet.se

Dokument & länkar