Officersförbundet om personalförsörjningsutredningen: ÖB måste ta sitt ansvar

Officersförbundet om personalförsörjningsutredningen: ÖB måste ta sitt ansvar Försvarsmakten klarar inte att minska med ytterligare 1000 officerare. Nu måste ÖB ta sitt ansvar och förklara för politikerna vilka konsekvenser det skulle få för försvarets verksamhet. Det är Officersförbundets budskap med anledning av personalförsörjnings- utredningen som lämnades till försvarsministern tidigare idag. Officersförbundet är mycket kritiskt till att personalförsörjningsutredaren föreslår att antalet officerare i den nya Försvarsmakten ska minska ytterligare. Redan nu är antalet officerare så lågt att försvaret har svårigheter att lösa sina uppgifter, och den minskning med ytterligare cirka 1 000 officerare som utredningen föreslår kommer att ge oerhörda konsekvenser i hela försvaret, enligt Officersförbundet. - Det går inte ihop. Försvaret kommer inte att klara att lösa sina uppgifter och där måste ÖB ta sitt ansvar och vara tydlig gentemot politikerna. Försvaret har inte råd med ytterligare ett beslut som inte är genomförbart, och där man i efterhand tvingas säga att det inte går ihop, säger Officersförbundets ordförande Per Wahlberg. Officersförbundet är också kritiskt till att utredningen föreslår att deltagande i internationell tjänst ska bli obligatorisk för de som anställs som officerare. - Ett obligatorium löser inte Försvarsmaktens svårigheter att rekrytera till de internationella insatserna. Det kan bara lösas om officerarna får förutsättningar att åka, genom bra försäkringar, stöd till familjen och lön och ersättningar som gör att det är värt att ta de risker som den internationella tjänstgöringen kan medföra, säger Per Wahlberg. Däremot är förbundet i huvudsak positivt till förslagen om ett förändrat utbildningssystem, med en längre grundläggande officersutbildning, och där utbildningarna senare i yrket ska vara mer anpassade efter individernas behov. Officersförbundet har länge efterlyst de möjligheter att göra karriär inom olika områden som utredningen föreslår. För mer information: Per Wahlberg, förbundsordförande 070 - 552 92 19 Olle Sandaag, kanslichef 070 - 580 51 04 Henrika Åkerman, informations- och pressansvarig 070 - 654 45 00 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT01020/bit0001.pdf

Dokument & länkar