Ja till medlarbud

Facken i avtalsrörelsen för de statligt anställda säger ja till medlarnas bud. De tre frågor som gick in i medling är lösta samtidigt som facken har motat bort en rad försämringar som Arbetsgivarverket ville få igenom. Den stora frågan om osakliga löneskillnader för ungefär hälften av de anställda på försäkringskassorna gick i hamn tack vare en överenskommelse i sista stund mellan ST och ledningen för den nya Försäkringskassan.

- Vi har varit framgångsrika i vår strävan att inte tillmötesgå kraven på helt sifferlösa avtal, höjd pensionsålder för officerare och flygledare, försämringar i Trygghetsavtalet och sjukersättningen. Dessutom har vi fått in en individgaranti och har lyckats hitta en förhandlingslösning för de försäkringskasseanställdas pensioner, konstaterar Annette Carnhede, förbundsordförande i Fackförbundet ST. - Efter tio års kamp har vi äntligen lyckats få till stånd en förhandlingsordning för att möjliggöra kollektivavtal för anställda i utlandsstyrkan, säger Lars Fresker, förbundsordförande i Officersförbundet. - Det här är ett avtal som kommer att åstadkomma lönenivåer inom Försäkringskassan som är i nivå med staten i övrigt, säger Annette Carnhede. Förhandlingsordningen vid löneförhandlingar inom polisväsendet görs tydligare. Avtalet innebär också att de lokala parterna kan välja att använda sig av lönesättande samtal: - Fördelen med lönesättande samtal är att lönen sätts nära medlemmen. Det innebär att kompetens och ansvar vägs in när lönen sätts, samtidigt som man möjliggör för en dialog mellan chef och medarbetare, säger Jan Wallin, förhandlingschef på Polisförbundet. OFR/S, P, Os antagande av budet innebär en avtalsperiod som omfattar den 1 oktober 2004 till och med den 30 september 2007. Avtalet innehåller en individgaranti om minst 700 kronor. --- För mer information, välkommen att kontakta: - Annette Carnhede, förbundsordförande, Fackförbundet ST, tel 070 641 12 15 - Lars Fresker, förbundsordförande, Officersförbundet, tel 070 628 25 81 - Jan Wallin, förhandlingschef, Polisförbundet, tel 070 554 40 07

Dokument & länkar