Medlarbud i avtalsrörelsen för statligt anställda

Medlarna inom den statliga avtalsrörelsen har nu lämnat ett bud till parterna, d v s OFR/S, P, O och Arbetsgivarverket. Budet ska antas eller förkastas i sin helhet tisdagen den 30 november kl 09.00.

Under veckan kommer statstjänstemän, poliser och officerare att ha respektive förbunds beslutande organ inne för diskussion och beslutsfattande. En reaktion på budet är därför inte möjlig förrän den 30 november, då en pressträff planeras före lunch (ytterligare information och en formell inbjudan är att vänta). Till detta pressmeddelande via e-post bifogas budet i form av en länk. Vid pressmeddelande via fax, finns länk på www.waymaker.se, på www.ofr.se eller respektive förbunds hemsidor (se nedan). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Johan Tengblad, förhandlingschef, ST, tel 070 579 52 17 - Niklas Simson, förhandlingschef, Officersförbundet, tel 070 580 51 00 - Jan Wallin, förhandlingschef, Polisförbundet, tel 070 554 40 07

Dokument & länkar