Medlare utsedda i avtalsrörelsen för statligt anställda

Medlare utsedda i avtalsrörelsen för statligt anställda Samarbetskommittén inom det statliga avtalsområdet har idag på förslag från OFR/S, P, O och Arbetsgivarverket utsett Rune Larsson och Gunnar Grenfors till medlare i avtalsrörelsen för de statligt anställda. Punkter som gör att förhandlingskartellen OFR/S, P, O står fast vid sina yrkanden och begär medling: - Särskilda löneökningar för vissa grupper inom den nya myndigheten Försäkringskassan. - De centrala parternas åtagande att bidra till en lösning för anställningsvillkoren vid internationell verksamhet för anställda inom Försvarsmakten måste bli tydligare. - Att förhandlingsordningen vid löneförhandlingar inom polisväsendet görs tydligare. --- För mer information, välkommen att kontakta: - Johan Tengblad, förhandlingschef, ST, tel 070 579 52 17 - Niklas Simson, förhandlingschef, Officersförbundet, tel 070 580 51 00 - Jan Wallin, förhandlingschef, Polisförbundet, tel 070 554 40 07 OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare - ett förhandlande samverkansorgan för nio fackförbund som tillsammans organiserar 100 000 TCO- och SACO-medlemmar inom staten. www.ofr.se - www.st.org - www.polisforbundet.se - www.officersforbundet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/11/20041111BIT20150/wkr0001.pdf

Dokument & länkar