OFR/S,P,O reaktion på Arbetsgivarverkets slutbud

OFR/S,P,O reaktion på Arbetsgivarverkets slutbud Idag reagerade OFR/S,P,O på Arbetsgivarverkets bud av den 8 november. OFR/S,P,O konstaterar att många av de svåra frågorna nu har fått en lösning. Detta trots att förhandlingarna varit långa och komplicerade. Som exempel är frågorna om pensioner för flygledare, officerare och för vissa grupper inom försäkringskassan samt trygghetsfrågorna lösta. Den process för lönebildning och lönesättning som förhandlats fram kommer på ett bättre sätt att garantera lönesättning på sakliga grunder än tidigare. Skulle lokala parter bli oeniga finns nu, om inte parterna överenskommer om annat, en stupstocksmodell som innebär garanti om 7,3% under en treårsperiod. Därutöver innehåller budet en individgaranti om 700 kr löneökning under avtalsperioden. På tre punkter står OFR/S,P,O dock fast och vidhåller sina yrkanden. · Särskilda löneökningar för vissa grupper inom den nya myndigheten Försäkringskassan. · De centrala parternas åtagande att bidra till en lösning för anställningsvillkoren vid internationell verksamhet för anställda inom Försvarsmakten måste bli tydligare. · Att förhandlingsordningen vid löneförhandlingar inom polisväsendet görs tydligare. Ovanstående betyder att OFR/S,P,O formellt avvisar Arbetsgivarverkets slutbud och begär medling. Samarbetskommittén sammanträder torsdagen den 11 november. För mer information, välkommen att kontakta: - Johan Tengblad, förhandlingschef, ST, tel 070 579 52 17 - Niklas Simson, förhandlingschef, Officersförbundet, tel 070 580 51 00 - Jan Wallin, förhandlingschef, Polisförbundet, tel 070 554 40 07 OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare - ett förhandlande samverkansorgan för nio fackförbund som tillsammans organiserar 100 000 TCO- och SACO-medlemmar inom staten. www.ofr.se - www.st.org - www.polisforbundet.se - www.officersforbundet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041109BIT21640/wkr0001.pdf

Dokument & länkar