Delårsrapport jan-sep 2000

Report this content

Vinsten per aktie steg med 91 procent till 6,41 (3,36) kr Rörelseresultatet före avskrivningar ökade 38 procent till 668 (483) Mkr Intäkterna steg med 53 procent till 2 096 (1 372) Mkr Ordervärdet för OM Technology ökade med 153 procent OM läggger bud på London Stock Exchange VÄSENTLIGA HÄNDELSER Mycket hög tillväxt i börsverksamheten Handeln på OM Stockholmsbörsen ökade mycket kraftigt under årets första nio månader, både vad gäller omsättning och antalet transaktioner. Jämfört med samma period 1999 ökade den genomsnittliga omsättningen i aktiehandeln med 93 procent till 17,6 (9,1) miljarder kronor per dag. I genomsnitt gjordes 53 845 avslut dagligen i aktiehandeln, att jämföra med 29 288 under de tre första kvartalen 1999. Handeln i aktieoptioner och aktieterminer på OM Stockholmsbörsen och OM London Exchange ökade jämfört med samma period förra året med 22 procent till 129 393 (106 077) kontrakt per dag. 60 384 (68 026) indexkontrakt handlades per dag i genomsnitt på OM Stockholmsbörsen under perioden. Till följd av en generell nedgång i handeln med svenska statspapper minskade handeln i ränteprodukter vid OM Räntebörsen till i genomsnitt 22 382 (35 046) kontrakt per dag. Kund- och medlemstillströmningen till OMs börser fortsatte starkt. Vid slutet av september uppgick antalet slutkunder i options- och terminshandeln vid OM Stockholmsbörsen till 89 678 (70 900), antalet medlemskap på OM Stockholmsbörsen och OM London Exchange uppgick till 199 (182) i tio länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00120/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar