Extra bolagsstämma i OM Gruppen

Report this content

Extra bolagsstämma i OM Gruppen Med anledning av OMs offentliga erbjudande till aktieägarna i London Stock Exchange (LSE) har OM Gruppens styrelse kallat till en extra bolagsstämma, som kommer att äga rum den 6 november 2000 kl. 16.00 i Polhemssalen, Ingenjörshuset (Citykonferensen), Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. På bolagsstämman kommer OMs aktieägare att presenteras ett förslag från styrelsen om bemyndigande att besluta om emissioner. Avsikten är att bemyndigandet skall användas dels för att emittera nya OM-aktier till LSEs aktieägare som dellikvid i budet, dels för att emittera nya OM-aktier till OMs aktieägare för att finansiera kontantdelen i budet. Ifrågavarande emissioner blir endast aktuella i det fall budet förklaras ovillkorligen fullföljt. Den 13 oktober 2000 offentliggjorde OM ett höjt bud till aktieägarna i LSE, som i korthet innebär att OM för varje aktie i LSE erbjuder: * 1,4 nyemitterade aktier i OM, eller; * GBP 20 (cirka 290 kronor) kontant samt 0,5 nyemitterade aktier i OM. Före bolagsstämman kommer en informationsbroschyr om budet på LSE att skickas ut till OMs samtliga aktieägare. För ytterligare information, vänligen kontakta Jakob Håkanson, Chef Investor Relations 08-405 60 42 Anna Eriksson, Informationschef 08-405 66 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT01030/bit0002.pdf

Dokument & länkar