Kraftig kostnadsreduktion när Jiway presenterar prislista

Kraftig kostnadsreduktion när Jiway presenterar prislista JIWAY ERBJUDER GRÄNSÖVERSKRIDANDE HANDEL, CLEARING OCH SETTLEMENT FÖR ENDAST 7 EUR (ca 59 SEK) PER ORDER Jiway meddelar att man kommer att erbjuda mäklarföretag de lägsta avgifterna någonsin för gränsöverskridande aktiehandel. Mäklare i Sverige, Storbritannien och Tyskland kommer att kunna handla och erhålla clearing och settlement av aktier noterade på NYSE, Nasdaq samt i London, Frankfurt, Paris, Milano, Amsterdam, Zürich och Stockholm, mot en avgift av endast 7 EUR (ca 59 SEK) per order upp till ett värde av 50 000 EUR. Motsvarande avgift för en inhemsk affär är endast 1,5 EUR (ca 13 SEK). Samtliga avgifter kommer att kunna erläggas i lokal valuta. Jiway som utför både clearing och settlement kommer att agera motpart i samtliga affärer. Mäklarföretagen kan välja att antingen förvara sina aktier hos Jiway eller att förflytta dem till sin depåbank eller till den lokala värdepapperscentralen. Inga årliga avgifter för medlemskap eller andra fasta avgifter tillkommer och prisinformation kommer att kunna erhållas utan extra kostnad. Jiway kommer dessutom att erbjuda global förvaring av värdepapper för 3 b.p. (basis points) per år och inhemsk förvaring för 1,5 b.p. per år. Förvaring av värdepapper inkluderar bl a hantering av corporate actions och utdelningar. Transferering av värdepapper och pengar från Jiway kommer att kosta mellan 6 och 15 EUR beroende av transaktionstyp. - Detta är ett markant framsteg som inte bara sänker kostnaderna dramatiskt för mäklarföretagen utan också ökar tillgängligheten genom att Jiway erbjuder handel i upp till 6 000 olika aktier från 8 länder, säger Per Swensson, VD i Jiway. Jiway är unikt i Europa idag - ingen annan börs kan mäta sig med Jiways prisstruktur. Ingen annan börs kommer heller att kunna erbjuda lika billig, enkel och effektiv gränsöverskridande handel som Jiway. Tidsplanen för lanseringen av Jiway är nu fastlagd och tester av systemet tillsammans med mäklarfirmor och market makers påbörjas under sommaren och kommer att fortsätta till och med oktober. Den formella lanseringen kommer att ske i november i Storbritannien, Tyskland och Sverige. - Intresset är enormt stort från både mäklare och market makers vilket verkligen är ett bevis på att vi valt rätt modell för att kunna möta den ökande efterfrågan på gränsöverskridande aktiehandel, säger Per Swensson. Jiway planerar att erbjuda dessa tjänster i Frankrike, Nederländerna, Schweiz och Italien under 2001. Om Jiway Jiway Holdings Ltd offentliggjordes den 8 februari 2000. Jiway är ett 100 MEUR projekt i vilket Morgan Stanley Dean Witter äger 40 procent och OM 60 procent. Jiway har sitt huvudkontor i London och kommer att bli en elektroniskt orderdriven börs. Market makers kommer att kunna erbjuda likviditet från första dagen. Dessa möjligheter kommer först att erbjudas mäklarfirmor i Storbritannien, Tyskland och Sverige samt till mäklarfirmor i Schweiz, Italien och Nederländerna under 2001. Upp till 6 000 olika europeiska och amerikanska aktier kommer att erbjudas via denna enda accesspunkt. Jiway kommer att drivas under två bolag, Jiway Ltd som ansökt om status som auktoriserad börs i Storbritannien (Recognised Investment Exchange) och Jiway Broker Services AB i Sverige (tidigare OM VPA ). För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Per Swensson, VD, Jiway, +46 70 627 54 01 Arun Kumar, Executive VP Marketing, Jiway, +44 207 618 8765 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00670/bit0002.pdf

Dokument & länkar