OM Delårsrapport Januari - Juni 2000

Vinsten per aktie ökade med 118 procent till 5,09 (2,33) kr Rörelseresultat före avskrivningar ökade 64 procent till 523 (318) Mkr Intäkterna steg med 52 procent till 1 409 (928) Mkr Ökning med 166 procent i ordervärde för OM Technology Aktiehandeln vid OM Stockholmsbörsen ökade med 102 procent VÄSENTLIGA HÄNDELSER Tresiffrig tillväxt i aktiehandeln Handeln på OM Stockholmsbörsen ökade mycket kraftigt under årets första sex månader, både vad gäller omsättning och antalet transaktioner. Jämfört med första halvåret 1999 ökade den genomsnittliga omsättningen i aktiehandeln med 102 procent till 18,8 (9,3) miljarder kronor per dag. I genomsnitt gjordes 58 591 avslut dagligen i aktiehandeln, att jämföra med 29 802 under det första halvåret 1999. Handeln i aktierelaterade optioner och terminer, inklusive indexprodukter, på OM Stockholmsbörsen och OM London Exchange ökade jämfört med samma period förra året med elva procent till 191 685 (173 390) kontrakt per dag. Till följd av en generell nedgång i handeln med svenska statspapper minskade handeln i ränteprodukter vid OM Räntebörsen till i genomsnitt 24 722 (33 448) kontrakt per dag. Kund- och medlemstillströmningen till OMs börser var god under rapportperioden. Vid slutet av juni uppgick antalet options- och terminskunder vid Om Stockholmsbörsen och OM London Exchange till 86 681 (68 060), antalet medlemmar på de båda börserna uppgick till 188 (182) i tolv länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00550/bit0002.pdf Hela Rapporten