OM förlänger budperioden avseende förvärvet av LSE

Report this content

OM förlänger budperioden avseende förvärvet av LSE OM Gruppens erbjudande att förvärva samtliga aktier i London Stock Exchange förlängs till kl 15.00 (GMT), 23 oktober 2000. Förlängningen sker planenligt och som ett led i den process som OM nu befinner sig i avseende budet på London Stock Exchange (LSE). Eftersom LSE är ett brittiskt företag följer OM det regelverk för budprocesser som brittiska Takeover Panel formulerat. En brittisk budprocess innebär att det under en budperiod, vilken pågår i max 60 dagar från det att ett formellt erbjudande först offentliggjorts, förekommer en eller flera s k "closings". Igår kl 16.00 (CET) skedde en s k first closing. Vid denna framkom att aktieägare med 300 000 aktier, motsvarande 1 procent av röster och kapital, tackat ja till OMs erbjudande. Per E. Larsson säger i en kommentar: "När vi offentliggjorde vårt bud på LSE visste vi att det fanns många svåra frågor att lösa och vi förväntade oss inte att aktieägarna skulle ha hunnit bestämma sig vid denna tid. I våra diskussioner med LSEs ägare, vilka vi haft över hela Storbritannien, har vi gjort stora framsteg. Vårt erbjudande uppfattas nu som det enda alternativet för att förändra LSE, dess teknologi, företagsledning och tjänsteutbud. Vårt erbjudande förlängs i ytterligare tre veckor. Under denna period har LSE kallat till en extra bolagsstämma den 19 oktober för att ändra bolagsordningen avseende befintlig röstrestriktion. Det är oroande att LSEs aktieägare ombes att rösta i en sådan viktig fråga innan de har haft möjlighet att få fullständig information från varken LSE eller OM angående budet. LSE hävdar att de inte tänker gömma sig bakom bolagsordningen i denna budprocess, samtidigt som tidpunkten för den extra bolagsstämman verkar vara vald för att uppnå just detta. LSEs styrelse har vägrat att ge sina aktieägare någon rekommendation i hur aktieägarna bör rösta i denna fråga. Vi uppmanar alla aktieägare att rösta för att ta bort röstrestriktionen." Utöver de aktieägare som tackat ja till budet innehar Lazard eller däri ingående företag 200 000 aktier eller 0,67 procent av ägandet i London Stock Exchange. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Jakob Håkanson, chef Investor Relations 08-405 60 42 Anna Eriksson, informationschef 08-405 66 12 The Directors of OM accept responsibility for the information contained in this announcement and, to the best of their knowledge and belief (having taken all reasonable care to ensure that such is the case), the information contained in this announcement is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information. Lazard Brothers and Co., Limited ('Lazard'), which is regulated in the United Kingdom by The Securities and Futures Authority Limited, is acting for OM and no one else in connection with the Offer and will not be responsible to anyone other than OM for providing the protections afforded to customers of Lazard or for giving advice in relation to the Offer. Lazard has approved this announcement solely for the purposes of Section 57 of the Financial Services Act 1986. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar