OM Gruppen ger samtliga anställda optioner

OM Gruppen ger samtliga anställda optioner Styrelsen för OM Gruppen AB har beslutat att införa en världsomspännande personaloptionsplan som omfattar ca 1000 anställda i koncernen med dess helägda dotterbolag. Målsättningen med optionsprogrammet är att attrahera och behålla de bästa anställda samt att ge samtliga anställda en möjlighet att ta del av de värden som skapas för aktieägarna. Detta program skapar en bra incitamentsstruktur till en rimlig kostnad. Optionerna tilldelas utan kostnad för de anställda och ger innehavaren rätten att köpa aktier i OM Gruppen AB till ett lösenpris som motsvarar 110% av den genomsnittliga kursen för aktien under en referensperiod innan tilldelnings-dagen i mitten av juni. En option motsvarar en aktie. Totalt omfattas ca 1,4 miljoner aktier. Optionerna blir successivt tillgängliga för innehavaren under tre år, med 1/3 per år. Optionens löptid är sju år. Optionerna ger rätt att förvärva befintliga aktier och kommer således inte att innebära en utspädning för aktieägarna i OM Gruppen vad avser antalet aktier . Den totala kostnaden för programmet utgörs av en försäkring mot ökade kostnader vid en kursuppgång. Första året är denna kostnad ca 14 mkr och förväntas därefter att avta eftersom antalet utestående optioner förväntas minska successivt. För en sjuårsperiod förväntas den totala kostnaden bli under 10 miljoner kronor per år i genomsnitt. Vid en kursnedgång i OM- aktien kommer OM Gruppens resultat att påverkas negativt i relation till antalet utställda optioner. Tilldelningen av optioner till VD och koncernchef Per E. Larsson uppgår till 50 000 optioner per år över en treårsperiod. Tilldelning av övriga optioner baseras på lönenivå och en individuell bedömning. OM är ett världsledande företag med en unik kärnkompetens - transaktionsteknologi. OM äger och driver börser och clearingorganisationer i Sverige, bland annat OM Stockholmsbörsen, OM London Exchange, OM Räntebörsen och Jiway. OM utvecklar och säljer också IT-lösningar till marknadsplatser och dess aktörer på finansiella marknader och energi-marknader runt om i världen. OM har idag lokal närvaro i 11 länder. Moderbolaget OM Gruppen är börsnoterat på OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Olof Stenhammar, Styrelseordförande, OM Gruppen 08-405 66 42 Per E. Larsson, VD och koncernchef 08-405 66 19 Jakob Håkanson, VP Investor Relations, OM Gruppen 08-405 60 42 Anna Eriksson, informationschef, OM Gruppen 08-405 66 12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar