OM höjer budet på LSE

Report this content

OM höjer budet på London Stock Exchange OM Gruppen AB ("OM") höjer idag värdet på sitt erbjudande till aktieägarna i London Stock Exchange plc ("LSE"). I prospektet som offentliggörs idag finns, utöver villkoren för erbjudandet, även OMs vision för den pan-europeiska aktiemarknaden samt korrekta fakta om bland annat OMs teknologi. OM anser att erbjudandet skapar värde för LSEs aktieägare genom två alternativ: Högre värde: I aktiealternativet erbjuds 1,4 nya aktier i OM för varje aktie i LSE vilket värderar varje aktie i LSE till GPB 35,83 (cirka 516 SEK), eller Mer kontanter: I det kombinerade alternativet erbjuds GBP 20 (cirka 288 SEK) samt 0,5 aktier i OM för varje aktie i LSE, vilket värderar varje aktie i LSE till GBP 32,79 (cirka 473 SEK) Mer inflytande: LSEs aktieägare kan komma att äga upp till 33 procent av det nya OM Tydlig ägarstyrning:- Två oberoende ledamöter i LSEs styrelse - Nya ledamöter utses till OMs styrelse att föra de nya aktieägarnas talan - Medlemmars och kunders aktiva deltagande i särskilda arbetsgrupper som rapporterar direkt till LSEs styrelse Starkt ledarskap: Per E. Larsson, OMs VD och koncernchef, blir ny styrelseordförande i LSE Per E Larsson, OMs VD och koncernchef, säger i en kommentar: "På alla rationella sätt har vi visat varför OM bör äga LSE. LSE har svikit sina aktieägare genom sin oförmåga att leverera en hållbar strategi för den konkurrensutsatta värld som vi/de befinner oss/sig i. LSE saknar kommersiell kultur, ledning och teknologi för att göra de nödvändiga förändringarna. Det är nu upp till aktieägarna att förse LSE med de rätta konkurrensmedlen. LSE behöver nya ägare. Det höjda erbjudandet med en betydande kontantdel visar vår beslutsamhet och övertygelse att genomföra detta. Erbjudandet innebär fullt värde till LSEs aktieägare och, eftersom de kan komma att äga upp till 33 procent av det nya OM, ett avsevärt inflytande i OM. Vi uppmanar därför återigen LSEs styrelse att sätta sig ned och samtala med OM." Villkor I aktiealternativet erbjuder OM LSEs aktieägare 1,4 nyemitterade aktier i OM för varje aktie i LSE, vilket värderar varje aktie i LSE till GBP 35,83 (cirka 516 SEK) eller, i det kombinerade alternativet, GBP 20 (cirka 288 SEK) kontant samt 0,5 aktier i OM för varje aktie i LSE, vilket värderar varje aktie i LSE till GBP 32,79 (cirka 473 SEK). Baserat på en sista betalkurs på OMs aktie om 369 SEK den 12 oktober 2000 och en växelkurs på GBP/SEK om 14,42, värderas hela LSE i aktiealternativet till cirka 15,3 miljarder SEK och i det kombinerade alternativet till cirka 14 miljarder SEK. Erbjudandet innebär en budpremie om upp till 53 procent jämfört med sista betalkurs på LSE-aktien den 25 augusti 2000 (samma dag som LSE tillkännagav OMs förslag). Det höjda erbjudandet innehåller också en möjlighet till ytterligare kontanter. Detta kommer att ge de aktieägare som har valt det kombinerade alternativet en större andel kontanter, under förutsättning att andra aktieägare i LSE accepterar aktiealternativet. Ändring av LSEs bolagsordning Den nuvarande ägarstrukturen kan inte ändras med mindre än att den befintliga ägarrestriktionen om maximalt ägande av 4,9 procent i LSEs bolagsordning tas bort. LSEs styrelse har försökt att blockera vårt erbjudande genom att påskynda en omröstning vid en extra bolagsstämma i LSE den 19 oktober 2000. Vi har uppmanat LSE att senarelägga denna bolagsstämma till någon av de sista 14 dagarna av budperioden, så att aktieägarna har haft möjlighet att få fullständig information från LSE och OM angående budet. Om LSEs styrelse inte är beredda att senarelägga den extra bolagsstämman, uppmanar vi LSEs aktieägare att rösta för att ta bort ägarrestriktionen. Även om bolagsstämman inte röstar bort ägarrestriktionen så påverkas inte OMs bud. OMs erbjudande kommer att gälla under minst hela den tillåtna 60- dagars-perioden. Acceptans av erbjudandet Anmälningssedeln avseende OMs erbjudande emotses senast klockan 15.00 (engelsk tid) den 27 oktober 2000 (eller sådan senare tid eller datum som OM kan komma bestämma, givet innehållet i "The City Code on Takeovers and Mergers"). Lazard och Lenner & Partners är finansiella rådgivare till OM. För frågor och kommentarer, vänligen kontakta: OM Per E Larsson, VD och +44 7785 701 231 (Anthony koncernchef Paynes mobil) 08-405 66 09 Magnus Karlsson Böcker, 08-405 66 41 vice VD Niklas Midby, vice VD +44 7979 703 282 (Matthew Lockes mobil) 08-405 67 32 Stefan Widenfelt, 08-405 66 43 Finansdirektör Jakob Håkanson, IR-chef 08-405 60 42 Anna Eriksson, 08-405 66 12 informationschef Lazard +44 20 7588 27 21 David Verey Jonathan Dawson Svante Adde 08-442 54 00 Lazard, which is regulated in the UK by The Securities and Futures Authority limited, is acting for OM and no-one else in connection with the Offer and will not be responsible to anyone other than OM for providing the protections afforded to customers of Lazard or for giving advice in relation to the Offer. Lenner & Partners Lars 08-54 50 61 Lenner 10 Patrik 08-54 50 61 Tillman 20 Detta pressmeddelande utgör i allt väsentligt en översättning från OMs pressmeddelande upprättat på engelska. Vid eventuella skillnader skall det engelska pressmeddelandet gälla. The Directors of OM accept responsibility for the information contained in this announcement and, to the best of their knowledge and belief (having taken all reasonable care to ensure that such is the case), the information contained in this announcement is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information. The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into or by the use of the mail or any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of the United States nor is it being made in Canada, Japan or Australia. Neither the new OM Shares nor the Loan Notes will be registered under the United States Securities Act of 1933 (as amended). Further details in relation to overseas shareholders are contained in the [revised?] Offer Document. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00020/bit0002.pdf

Dokument & länkar