OM kommenterar resultatet från LSEs extraordinära bolagsstämma som hölls igår

Report this content

OM kommenterar resultatet från London Stock Exchanges (LSE) extraordinära bolagsstämma som hölls igår, torsdag 19 oktober Den jämna utgången och det faktum att ägare representerande endast 33 procent av rösterna i LSE röstade emot förslaget att avskaffa ägarbegränsningen gav inte LSEs styrelse det stöd de räknat med. Det stora antalet nedlagda röster och den höga andelen röster för förslaget tyder på bristande förtroende för LSEs styrelse. OM anser att LSE på ett beräknande sätt valt tidpunkten för omröstningen för att utnyttja tidtabellen i det brittiska förvärvsreglementet (Takeover Code). Detta beteende illustreras tydligt av att LSE samtidigt med den extraordinära bolagsstämman offentliggjorde sitt delårsresultat och sitt senaste försvarsdokument. OM står i oförminskad grad fast vid budet på LSE. Erhålls tillräcklig acceptans kommer OM att vidta nödvändiga åtgärder för att förväret ska kunna genomföras. Med förvåning noterar OM att LSEs ordförande Don Cruickshanks gjorde ett grovt missledande uttalande om resultatet vid omröstningen vid den extraordinära bolagstämman där han sa att "en budgivare måste erhålla stöd från 75 procent av våra aktieägarna för att kunna förvärva London Stock Exchange". Don Cruickshank borde vara medveten om att det, i enlighet med gällande bolagsrätt, krävs 75 procents majoritet hos de närvarande och röstande (personligen eller genom fullmakt) ägarna för att kunna driva igenom en förändring. Det krävs alltså inte 75 procents majoritet bland alla aktieägare. Per E Larsson, OMs VD och koncernchef, säger: "Denna omröstning var en övning i meningslöshet från LSEs sida. Omröstning gällde inte vårt bud och vår framgång hindras inte av resultatet, utan avgörs först när LSEs aktiägare väljer att acceptera budet. LSEs senaste försvarsdokument är närmast en kopia av den strategi OM lagt för LSE. Vi välkomnar att LSE anammat våra tankegångar och att de kommit till insikt att de behöver en partner, speciellt på teknologisidan. LSEs styrelse har svängt 180 grader och fortsätter att svänga. För några veckor sedan drev man helhjärtat iX-förslaget som grundade sig på det felaktiga antagandet att vägen till den pan-europeiska börsmarknaden endast gick via sammanslagningar av börser. Nu föreslår man en strategi som innebär att LSE på egen hand ska konkurrera med varenda börs i Europa. Och det finns fler inkonsekvenser i detta försvarsdokument, LSE föreslår dels att de ska klara sig på egen hand och dels indikerar LSE att de redan inlett överläggningar "om deltagande i den europeiska rationaliseringen". Vad är egentligen LSEs strategi? Vi noterar att LSE överväger "att tillåta de ledande europeiska aktierna att handlas inom LSEs existerande system" i direkt konkurrens med andra marknader. LSE har plötsligt accepterat vår vision om att lividiteten är rörlig, vilket står i direkt motsats till Don Cruickshanks uttalande i Bryssel för några dagar sedan. Nu handlar det om att leverera och implementera en strategi. LSEs förändringsobenägna kultur och ägarstruktur förhindrar detta och har gjort så under de sista tio åren. Nu måste en affärsmässig företagsleding och ägarstruktur införas. Det är dags för förändring." Det är dags för förändring Mot bakgrund av LSEs motstridiga budskap uppmanar vi LSEs aktieägare att ställa sig själva följande frågor: * Hur mer tid, hur mycket mer bortkastade medel och hur många fler misslyckanden krävs innan LSE slår in på rätt väg? * Hur kan LSE åstadkomma en nödvändig förändring i sin företagskultur utan en total förändring av ägarstruktur och företagsledning? * LSE aktieägare ombeds ge LSE ytterligare en chans men varför ska LSEs aktieägare och kunder ta risken och lita på LSE ännu en gång? OM upprepar uppmaningen till LSEs styrelse att noggrant överväga OMs höjda bud och den affärsmässiga och teknologiska logiken bakom samarbetet med OM, samt att påbörja diskussioner med OM. OM kommer inom kort att skicka ut ytterligare information kring dessa frågor till LSEs aktieägare. OM erbjuder LSEs aktieägare ett verkligt alternativ för LSE: * En klar pan-europeisk strategi för LSE, vilket inkluderar ett partnerskap med CrestCo * Stark kommersiell drivkraft och track record * Värlsledande teknologi * Starkt ledarskap: Per E Larsson, VD och koncernchef för OM, kommer att bli utsedd till ordförande i LSE * Avsevärt inflytande genom att LSEs aktieägare kan komma att äga upp till 33 procent av OM * Överlägsen ägarstyrning genom två oberoende styrelseledamöter i LSEs styrelse, nya ledamöter i OMs styrelse som ska representera de nya aktieägarna i OM samt aktivt deltagande av medlemmar, kunder och slutanvändare i arbetsgrupper som rapporterar direkt till LSEs styrelse * Full värdering av LSE aktien i form av: 1,4 nyemitterade OM-aktier vilket värderar varje LSE aktie till GBP 35,02 eller GBP 20 i kontanter och 0,5 nyemitterade OM-aktier vilket ger varje LSE- aktie ett värde om GBP 32,51 OM uppmanar med oförändrad styrka aktieägare att agera beslutsamt i denna fråga och att ta tillfället i akt att låta OM omvandla LSE till den ledande börsen i Europa. LSEs aktieägare uppmanas att fylla i, signera och returnera den till prospektet bifogade anmälningssedeln så snart som möjligt, dock senast så att den når mottagaren klockan 15.00 (GMT) den 27 oktober 2000. För frågor och kommentarer, vänligen kontakta: OM Magnus Karlsson 08-405 66 41 Böcker, vice VD Jakob Håkanson, IR- 08-405 60 42 chef Lazard +44 20 7588 27 21 David Verey Jonathan Dawson Svante Adde 08-442 54 00 Hill and Knowlton Anthony Payne +44 (0)20 7973 4489 Detta pressmeddelande utgör i allt väsentligt en översättning från OMs pressmeddelande upprättat på engelska. Vid eventuella skillnader skall det engelska pressmeddelandet gälla. The Directors of OM accept responsibility for the information contained in this announcement and, to the best of their knowledge and belief (having taken all reasonable care to ensure that such is the case), the information contained in this announcement is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information. Lazard Brothers and Co., Limited ("Lazard") and Enskilda Securities AB, which are regulated in the United Kingdom by The Securities and Futures Authority Limited, is acting for OM and no one else in connection with the Increased Offer and will not be responsible to anyone other than OM for providing the protections afforded to customers of Lazard or Enskilda Securities AB or for giving advice in relation to the Increased Offer. Lazard has approved this announcement solely for the purposes of Section 57 of the Financial Services Act 1986. Words and phrases defined in the Increased Offer Document carry the same meanings in this announcement. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar