OM Stockholmsbörsen lanserar Attract40 och får ny listindelning

OM Stockholmsbörsen lanserar Attract40 och får ny listindelning OM Stockholmsbörsen kommer att införa ett nytt segment under O-listan - Attract40. Företagen i detta segment väljs ut enligt ett objektivt bedömningssystem. Samtidigt kommer O-listan och OTC-listan att slås samman under namnet O-listan. Förändringar träder i kraft den 3 juli i år. - Det har alltid varit OMs roll att införa nya lösningar som svar på krav från våra kunder, säger Carl Johan Högbom, vd, OM Stockholmsbörsen. Vi kan genom denna lösning underlätta för framförallt privata småsparare och utländska placerare att hitta intressanta företag. Attract40 innehåller de företag som marknaden visat speciellt intresse för under det senaste halvåret. Bedömningskriterierna är, att omsättningshastigheten i aktien ska vara dubbelt så stor som börsens totala omsättningshastighet eller att den genomsnittliga dagsomsättningen överstiger 16 mkr och det totala marknadsvärdet överstiger 7 mdr kr. Det fria marknadsvärdet ska uppgå till minst 500 mkr och aktiemarknadsinformation lämnas även på engelska. Slutligen får inte företaget vara noterat på observationsavdelningen. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Carl Johan Högbom, VD, OM Stockholmsbörsen, 08-405 68 72 Hans Edenhammar, Chef Notering & Övervakning, 08-405 86 17 Jakob Håkanson, VP Investor Relations, OM Gruppen, 08-405 60 42 OM är ett världsledande företag med en unik kärnkompetens - transaktionsteknologi. OM äger och driver börser och clearingorganisationer, bland annat OM Stockholmsbörsen, OM London Exchange, OM Räntebörsen och Jiway. OM utvecklar och säljer också IT- lösningar till marknadsplatser och dess aktörer på finansiella marknader och energimarknader runt om i världen. OM har idag lokal närvaro i 11 länder. Moderbolaget OM Gruppen är börsnoterat på OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000503BIT01310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000503BIT01310/bit0002.pdf

Dokument & länkar