Start för UK Power Exchange

Start för UK Power Exchange Idag startar OM, via sitt dotterbolag OM London Exchange, elbörsen UK Power Exchange (UKPX) för terminshandel med el. Starten av UKPX innebär ett första steg i skapandet av ett komplett, integrerat börs- och clearinghus för spot- och terminshandel med el på den avreglerade brittiska elmarknaden. Nästa steg sker 21 november i år när UKPXs planerade lansering av spotmarknaden ska ske. - Den här satsningen ligger helt rätt i tiden, vilket bevisas av det stora antalet medlemmar från dag ett. Den stärker också vår position i London, säger Per Larsson, VD OM Gruppen AB. - Vi är glada över det stora intresset från elbranschen, vilket återspeglas i antalet medlemmar vi har idag. Vi har uppnått vårt första mål, att lansera en terminsmarknad med stöd från industrin, och nu har vi skapat en grund på vilken vi kan bygga likviditet och attrahera fler medlemmar på vägen till en spotmarknad för el, säger Peter Cox, Chief Executive på OM London Exchange. Starten av UK Power Exchange följer på två veckors repetition och testande, vilket givit elindustrin en möjlighet att lära känna börsen och dess clearingfunktioner före öppnandet. Fjorton större kraftbolag deltog i testerna. Följande företag är medlemmar i UKPX. Ett antal andra företag fullföljer för närvarande sin medlemsansökan, och kan vara klara att ansluta sig till börsen i en nära framtid. ABB Financial Energy National Power (Npower) British Energy Norweb Centrica (Accord) PowerGen Credit Lyonnais Rouse Refco ED & F Man TXU EDF Trading Vattenfall GNI Enron Europe Trading Om UK Power Exchange I oktober 1997 tillkännagav den brittiska regeringen intentionen att avreglera marknaden för handel med el. OM London Exchange annonserade i juni 1999 planer på att skapa UK Power Exchange. Marknaden är elektronisk, anonym och helt clearad. På så vis skapas en konkurrenskraftig, genomlyst och säker handelsmiljö. Anonymitet och lika access till marknaden säkerställer alla medlemmars deltagande i marknaden. OM London Exchange är en så kallad Recognised Investment Exchange (RIE), godkänd av Financial Services Authority (FSA) i England. OM London Exchange har verkat som ett etablerat, integrerat börs- och clearinghus i Storbritannien i över 10 år. OM London Exchange ägs av OM Gruppen AB, som är noterat på OM Stockholmsbörsen. OM Gruppen har haft stor betydelse för utvecklingen av elbörser i Norden och är aktiv i utvecklingen av marknader i resten av Europa och världen. I USA har OM levererat system till Californian Power Exchange (CalPX) för både spot och terminshandel. OM äger Natural Gas Exchange i Alberta, Canada. Lanseringen innebär också en lansering av en hemsida för UKPX, http://www.ukpx.com/. Mer information om OM Gruppen hittas på http://www.omgroup.com/ För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta: Andrew Foster, Projektledare, OM London Exchange +44 20 7283 0678 Anna Eriksson, informationschef ,OM Gruppen +46 8 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00640/bit0002.pdf

Dokument & länkar