OM AB Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

OM AB Delårsrapport januari-september 2002 Sammanfattning Þ Intäkterna uppgick till 1 996 (2 239) Mkr Þ Resultatet före avskrivningar var 274 (-107) Mkr Þ Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11 (-613) Mkr Þ Vinsten per aktie var -0,02 (-1,57) kr Þ Fortsatt svaga marknader Þ Kraftigt sänkta kostnader Þ Beslut om nedläggning av Jiway - Vi har fortsatt att anpassa vår verksamhet efter de tuffa förhållanden som råder på våra marknader. Sedan vi lanserade vårt första besparingsprogram under våren 2001, så har vi markant ökat effektiviteten i vår verksamhet och minskat de totala rörelsekostnaderna med cirka 1 miljard kronor på årsbasis. Jämfört med samma period förra året har våra intäkter sjunkit med 11 procent samtidigt som vi fått ner våra kostnader med 19 procent, säger Per E. Larsson, VD och koncernchef OM. På följande sidor bifogas delårsrapport för OM AB januari - september 2002. Den finns också tillgänglig på www.om.com. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Per E. Larsson, VD, OM AB 08-405 66 19 Per Nordberg, CFO, OM AB 08-405 77 22 Jakob Håkanson, Chef Investor Relations, OM AB08-405 60 42 Anna Eriksson, Informationschef, OM AB 08-405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00220/wkr0001.pdf

Dokument & länkar