OM förstärker satsning på banker och finansiella institutioner

OM förstärker satsning på banker och finansiella institutioner OM förstärker sin satsning på banker och finansiella institutioner genom etablerandet av ett nytt affärsområde, Banks & Brokers. Det nya affärsområdet baseras till största del på den verksamhet som ingår i affärsområdet Broker Services, inklusive den enhet som står under Finansinspektionen tillsyn, samt övriga affärsenheter inom OM i Stockholm, London och New York som arbetar mot banker och mäklarfirmor. OM samlar nu sin marknadsledande kompetens inom tjänster och produkter för banker och mäklarfirmor inom Banks & Brokers, för vilket Klas Ståhl har utsetts till ny chef. Den nya organisationen gäller från 1 januari 2003. Omorganisationen förväntas även leda till synergieffekter, varför viss övertalighet kan bli aktuell. Banks & Brokers erbjuder idag lösningar och tjänster för banker och mäklarfirmor i främst Norden och övriga Europa samt Nordamerika. För sina kunders räkning hanterar Banks & Brokers cirka 430 000 slutkundskonton och nära 8 miljoner transaktioner per år. Det nya affärsområdet förväntas omsätta cirka 400 miljoner kronor. - Med sammanslagningen av våra verksamheter som har en gemensam kundbas skapar vi ett affärsområde som stärker OM och ger oss möjlighet att bättre fokusera på våra kunder och på framtida tillväxt, säger Magnus Böcker, Chief Operating Officer och vice VD, OM. - Med utgångspunkt i OMs starka varumärke som en betydande aktör på världens finansiella marknader med världsledande teknologi och hög marknadskompetens, ser jag en stor potential i att utveckla verksamheten, säger Klas Ståhl, ny chef för affärsområdet Banks & Brokers. Klas Ståhl kommer senast från egen konsultverksamhet, dessförinnan var han Senior Partner på Accentures globala marknadsenhet för 'Financial Services'. Klas Ståhl har i sin tidigare roll haft ett nära samarbete med OM under en längre tid. Conny Andersson, ansvarig för det tidigare affärsområdet Broker Services, kommer att leda och samordna kvalitetsprojekt inom OMs teknologiverksamhet, med fokus på att skapa ett förnyat synsätt på servicearbete. OM är en världsledande leverantör av transaktionsteknologi. OM erbjuder systemlösningar och hanterar drift av system för banker, mäklarfirmor, börser, clearinghus och andra finansiella institutioner samt aktörer på världens energimarknader. OM har mer än 300 kunder i 20 länder över hela världen. OM äger och driver också börser och clearingverksamhet. För mer information besök www.om.com För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Magnus Böcker, COO och vice VD, OM 08 405 66 44 Klas Ståhl, chef för affärsområdet Banks & Brokers, OM 08 405 60 35 Anna Eriksson, Informationschef, OM 08 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar