OM lägger ned Jiway

Report this content

OM lägger ned Jiway Styrelserna i OM AB, Stockholmsbörsen AB och OM London Exchange Ltd., har idag beslutat att Jiway, som drivs av OM London Exchange, ska läggas ned. OM London Exchange kommer att säkerställa en ordnad avveckling av verksamheten under de kommande tre månaderna. Jiway lanserades i februari 2000 som världens första integrerade börs för gränsöverskridande handel, clearing & settlement i över 2 500 europeiska och amerikanska aktier. Verksamheten startade i november samma år. Jiway bestod ursprungligen av två delar; marknadsplatsen Jiway och back- office-for-hire verksamheten inom Jiway Broker Services. I oktober 2001 tog OM över hela Jiway, omstrukturerade företaget och sänkte kostnadsbasen avsevärt. Marknadsplatsen, som före omstruktureringen hade 45 anställda, drevs vidare under namnet Jiway. Dåvarande Jiway Broker Services, med 132 anställda, integrerades med OM's back-office-for-hire- verksamhet. Detta är idag en lönsam verksamhet. Marknadsplatsen Jiway har sakta byggt upp aktiviteten i den gränsöverskridande handeln, dock från väldigt låga nivåer, och planerade introducera sitt erbjudande till den institutionella marknaden. Med den bedömning OM gör av lönsamhetsutvecklingen för Jiway, så är det inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta driva verksamheten. -När vi lanserade Jiway bröt vi ny mark. Jag är fortsatt övertygad om att konceptet Jiway, en integrerad marknadsplats för gränsöverskridande handel, clearing och settlement, representerar framtiden. Trots att Jiway visade en del positiva tecken under de senaste sex månaderna så är det inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta driva verksamheten, säger Per E. Larsson, VD på OM. Nedläggningen av Jiway kommer att innebära en omstruktureringskostnad på cirka 80 miljoner kronor, vilket påverkar OMs resultat för det fjärde kvartalet. OMs kostnad för att driva Jiway har under 2002 uppgått till 20 miljoner kronor per kvartal. Genom nedläggningen av Jiway beräknas OMs kostnader minska med 80 miljoner kronor på årsbasis. OM är en världsledande leverantör av transaktionsteknologi. OM erbjuder systemlösningar för banker, mäklarfirmor, clearinghus och andra finansiella institutioner samt aktörer på världens energimarknader. OM har mer än 100 kunder i 20 länder över hela världen. OM äger och driver också börser och clearingverksamhet. OM är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.om.com. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta: Per E. Larsson, VD OM 08 405 66 19 Peter Cox, Chef för OM London Exchange +44 20 7065 8504 Anna Eriksson, informationschef OM 08 405 66 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00870/wkr0002.pdf

Dokument & länkar